Sportymaps / Stories behind the prints / Interview Michal

Customer interview Michal

Meet Michal from the Czech Republic and the story behind his Sportymaps prints.
Interview in Czech, English translation below.

Sportymaps Customer Michal Stelvio

Máte několik plakátů k cyklistickým kurzům. Pamatujete si, jak jste se poprvé dozvěděli o Sportymaps?
Zhruba před rokem jsem poprvé zahlídnul Vaši nabídku Instagramu.

Pamatujete si, proč jste je koupili?
Uvědomil jsem si, že by bylo hezké mít každý den na očích připomínku těžkých stoupání na tyto monumenty.

Existuje zejména jeden cyklistický plakát Sportymaps, který je pro vás zvláštnější?
Při pohledu na všechny plakáty které jsem si objednal se mi vybavují zajímavé zážitky, což byl i důvod, proč jsem si tyto pakáty objednal.

Trénujete jinak pro velký výstup?
Nějak zvlášť se tréninkům do kopců nevěnuji, ale jelikož žiju v nížině a z jedné strany za městem začínají Železné hory, tak rád jezdím na tuto stranu, kde je terén kopcovitější.

Na jakém kole jezdíš?
Upřednostňuji silniční kolo, ale někdy vyrazím i na horském kole.

Máte na svém kbelíku nějaké další stoupání nebo jízdy?
Ano rád bych si zkusil výšlap na Mount Ventoux a Grand Galibier.

Můžete sdílet tip pro cyklisty?
Rozhodně doporučuji výšlap na Alpe D´Huez skrz "holandskou zatáčku", kde je elektrizující atmosféra :-D

Sportymaps Customer Michal GrossGlockner

Michal at the Grossglockner in Austria.

English version

You have a several cycling course posters. Do you remember how you first got to know about Sportymaps?
I saw your offer on Instagram for the first time one year ago.

Can you remember why you purchased them?
I realized that it would be nice to see every day a reminder of the difficult climbs to these monuments.

Is there one Sportymaps cycling poster in particular that is more special to you?
Looking at all the posters I ordered, I am reminded of interesting experiences, which was the reason why I ordered these posters.

Do you train differently for a big ascent?
I don't pay special attention to hill training, but since I live in the lowlands and the Iron Mountains start outside the city on one side, I like to go to this side, where the terrain is more hilly.

What bike do you ride on?
I prefer the road bike, but sometimes also use the MTB.

Do you have some more climbs or rides on your bucketlist?
Yes, I would like to climb the Mont Ventoux and The Grand Galibier.

Can you share a tip for cyclists?
I recommend the free ride on the Alpe D´Huez during Tour de France when you ride through "Dutch corner" where there is an electrifying ambience...definitely :-D

Sportymaps Michal Alpe D huez